Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2019

17:28
17:09
0131 bef6 500
Reposted frompunisher punisher viaPoranny Poranny
17:06
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathatwasntadream thatwasntadream
17:04
1074 ae36

August 05 2019

20:33
3428 0c94 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasoupdoup soupdoup
20:33
3577 ead6 500
Reposted fromkix kix viasoupdoup soupdoup
20:29
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapimpmyheart pimpmyheart
20:14
3097 c7b3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiblameyou iblameyou

July 05 2019

17:07
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viazapachsiana zapachsiana
17:07
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium
16:47
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialaverevind laverevind

June 22 2019

17:14
16:45
Czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. Normalna potrzeba.
— Świetlicki

March 11 2019

17:55
Reposted fromshakeme shakeme viabeeth beeth

February 13 2019

17:30
5405 5d75 500
Reposted fromHanoi Hanoi viaszarakoszula szarakoszula
17:20
Nie módlcie się o łatwe życie. 
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi. 
— John F. Kennedy
Reposted fromlovvie lovvie viamysweetheartt mysweetheartt
17:19
4535 68c4 500
Reposted fromcroiea croiea viababyface babyface

February 06 2019

22:29
Reposted frombluuu bluuu viaoxygenium oxygenium
22:13
4038 6edb 500
21:56
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony vianaturalginger naturalginger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl