Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2018

23:30
23:30
2907 c7be
"The body is living art. Your movement through time and space is art. A painter has brushes. You have your body".
23:30
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
23:29
6449 b7a9 500
Reposted fromhelpfulDeathgod helpfulDeathgod vianoelya noelya

November 06 2018

17:33
Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany. Rozmowy"
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viacudoku cudoku

October 30 2018

22:27
21:01
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viabanshe banshe
21:00
2060 a337
Reposted fromlittlestories littlestories viaoxygenium oxygenium

October 27 2018

14:06
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
Reposted fromblueinsane blueinsane viaimpulsivee impulsivee
14:05
6586 6739 500
Reposted fromtwice twice vialekkaprzesada lekkaprzesada
14:05
6259 8007

shouldibenovel:

meltingflowers:

Death of a Cyborg by Shorra.

I love this—the expectation that it’s an old master and then you look at the subject.
Reposted fromsleepyheathen sleepyheathen

October 09 2018

20:36
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown

September 29 2018

21:29
9868 588a 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viamadda madda
21:23
5046 354c 500

noise2010:

Pamphlet about the “Sea Concert” (conducted by the Polish artist Edward Krasinski). The pamphlet documents Tadeusz Kantor’s Panoramic Sea Happening, which took place at the Polish seaside town of Osieki in 1967.

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaeazyi eazyi
21:21
Reposted fromshakeme shakeme viainerte inerte
21:11
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viaszarakoszula szarakoszula

September 19 2018

18:34
1214 d927
Reposted fromintrigante intrigante viaszarakoszula szarakoszula
18:32
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
18:25
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoxygenium oxygenium

August 02 2018

21:07
8957 42d0
Reposted fromkniepuder kniepuder viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl