Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

16:21
  • me:makes a mistake
  • me:thinks about mistake every night for the next 7 years
Reposted frompanimruk panimruk
16:14
1565 a1de
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialiteratka literatka
15:48
6669 56fc 500
A portrait of Audrey Hepburn taken by Irving Penn
14:56
Czy to co dzieje się wewnątrz, widać na zewnątrz? Ktoś ma wielki płomień w duszy, ale nikt nie przychodzi się przy nim ogrzać; przechodnie widzą tylko nikły dym, unoszący się z komina i idą dalej swoją drogą.  Co zatem robić? Podtrzymywać ten ogień w sobie, czekać cierpliwie- ale z jaką niecierpliwością- aż nadejdzie godzina, gdy ktoś zechce przyjść, usiąść przy tym ogniu, pozostać? 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza

May 17 2015

10:46
7943 77bc 500
Reposted frompani-na-m pani-na-m viapareidolie pareidolie

May 16 2015

11:20
"Vincent Van Gogh used to eat yellow paint because he thought it would get the happiness inside him. Many people thought he was mad and stupid for doing so because the paint was toxic, never mind that it was obvious that eating paint couldn’t possible have any direct correlation to one’s happiness, but I never saw that. If you were so unhappy that even the maddest ideas could possible work, like painting the walls of your internal organs yellow, than you are going to do it. It’s really no different than falling in love or taking drugs. There is a greater risk of getting your heart broken or overdosing, but people still do it everyday because there was always that chance it could make things better. Everyone has their yellow paint."
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viabackground background
11:12
8344 7eb4 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues

May 08 2015

19:21
Reposted fromlifeless lifeless viapeluda peluda
19:08
Możesz się wściekać, ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz.
— Haruki Murakami – Zniknięcie słonia

May 03 2015

16:29

April 29 2015

13:46
3941 2565 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
13:40
Solitude | via tumblr this is love
Reposted fromweightless weightless

April 19 2015

18:11
Play fullscreen
of course i'll be alright
i just had a bad night
08:24
To jest stara tybetańska metoda, która pozwala rozładować napięcie i pomaga na wszystko. Trzeba pić gorącą wodę, wrzątek. (...) "tak, gorącą wodę jak na herbatę, tylko bez herbaty". I Marta powiedziała: "ja też się dziwiłam, ale słuchaj, Krysia, to działa, to leczy naprawdę wszystko, to leczy złamane serce nawet. Pij wrzątek". I piłam. I piję. I działa.
- Bo gorące płyny, które pijemy, kawa czy herbata, zawsze mają jakieś domieszki, a wrzątek nie, on po prostu rozgrzewa od środka i pozwala rozładować napięcie.
— Najgorszy człowiek na świecie - M. Halber
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem
08:23
Reposted frommayamar mayamar
08:22
9916 d6d3 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

April 13 2015

14:59
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
Chmiel na bezsenność, a sen-na bezmiłość.
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaink ink
14:45
3198 548c 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe
14:45
6601 90f8 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viatwarze twarze
14:41
8167 7249 500

wilfredlewis:

Photograph: Jean Berton

Reposted fromtwice twice viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl