Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2018

21:07
8957 42d0
Reposted fromkniepuder kniepuder viawarkocz warkocz
21:05
4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viabylejaka bylejaka
12:15
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski - "Zbrodnia i kara"
Reposted fromBloodEve BloodEve vialaparisienne laparisienne

July 27 2018

12:38
3055 61b8 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaou ou
12:36
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous
12:36
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viaou ou
12:35
7803 791b
Reposted fromIriss Iriss viaou ou
12:27
4352 f5cd
Reposted fromnyaako nyaako viaou ou

July 26 2018

15:45
0077 d4b6 500
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
15:45
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaiblameyou iblameyou

July 12 2018

20:48
20:21
20:21
When you are angry,
Be silent.
— Prophet Muhammad (Hadith, Imam Ahmad, al-Musnad, 1/329 )
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaoxygenium oxygenium

July 03 2018

21:24
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyslodsiewnia myslodsiewnia
21:24
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium

June 29 2018

18:09
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaIriss Iriss

June 13 2018

19:04
6725 88c7
19:01
- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello

June 05 2018

21:20
1627 e904
Reposted fromkattrina kattrina viaoxygenium oxygenium
21:17
7451 b01b 500
Reposted frompstmn pstmn viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl