Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

17:56
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viamisza misza
17:56
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viabanshe banshe

November 18 2017

22:12
You’ll end up really disappointed if you think people will do for you as you do for them. Not everyone has the same heart as you.
http://twitter.com/goodquoteco (via kushandwizdom)
Reposted fromblutelf blutelf viabeeth beeth

November 16 2017

22:23
3913 46c1 500
Reposted fromSousukeyamasaki Sousukeyamasaki viabanshe banshe
18:59
3092 6e11 500
Reposted fromdivi divi viablackdrama blackdrama

November 04 2017

22:07
4199 b8ad
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viaoxygenium oxygenium
22:06
8106 a74c 500
Reposted fromtwice twice viaoxygenium oxygenium

October 29 2017

15:03
9800 5ceb 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viabanshe banshe
14:55
9658 9379 500

gohth:

not to be a nerd but it’s so crazy how he (Bernini) really did that from cold hard stone……. truly a spectacle, truly breathtaking, an honor to behold

Reposted fromtwice twice viapomsa pomsa
14:37
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nigdy nie będzie takie samo. Dziś miałam taki moment. (...)
Brakuje mi poczucia bezpieczeństwa i przekonania, że będzie dobrze. Miałam je przez całe życie. Wiesz, przez wiele lat czułam, że będzie pluszowo. Spokojnie. Miło. Dostatnio, świadomie. Bezpiecznie.
Że będę się otaczała dobrymi ludźmi i rzeczami. Rozwijała.
A potem obudziłam się jednego dnia i mi się wszystkiego odechciało. Rzeczy przestały mieć znaczenie. Bezpieczeństwo zniknęło.
— Piotr C. - "Brud"
Reposted fromheroinee heroinee viabeinthe beinthe
14:37

October 06 2017

21:30
6567 0827 500

creatingaquietmind:

Pianobell is an innovative approach to an old doorbell which allows your visitors to perform a short piece of music to get your attention.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaiblameyou iblameyou
21:30
7699 6f1a 500
Reposted frombrumous brumous viamikrokosmos mikrokosmos
21:28
Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”
w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka
szczególnie wtedy
— Bartłomiej Jobczyk
21:27
8099 fe0a
Reposted fromsimonsayer simonsayer viaoxygenium oxygenium

September 27 2017

19:55
1311 1017
Reposted fromrejka rejka viamikrokosmos mikrokosmos
19:55
Tyle było rzeczy do omówienia, że oboje zamilkli.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viaprzemeksic przemeksic
19:53
Reposted fromshakeme shakeme
19:52

September 21 2017

16:15
7028 d530
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl