Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2019

17:07
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viazapachsiana zapachsiana
17:07
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium
16:47
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialaverevind laverevind

June 22 2019

17:14
16:45
Czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. Normalna potrzeba.
— Świetlicki

March 11 2019

17:55
Reposted fromshakeme shakeme viabeeth beeth

February 13 2019

17:30
5405 5d75 500
Reposted fromHanoi Hanoi viaszarakoszula szarakoszula
17:20
Nie módlcie się o łatwe życie. 
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi. 
— John F. Kennedy
Reposted fromlovvie lovvie viamysweetheartt mysweetheartt
17:19
4535 68c4 500
Reposted fromcroiea croiea viababyface babyface

February 06 2019

22:29
Reposted frombluuu bluuu viaoxygenium oxygenium
22:13
4038 6edb 500
21:56
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony vianaturalginger naturalginger

December 25 2018

23:30
23:30
2907 c7be
"The body is living art. Your movement through time and space is art. A painter has brushes. You have your body".
23:30
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
23:29
6449 b7a9 500
Reposted fromhelpfulDeathgod helpfulDeathgod vianoelya noelya

November 06 2018

17:33
Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany. Rozmowy"
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viacudoku cudoku

October 30 2018

22:27
21:01
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viabanshe banshe
21:00
2060 a337
Reposted fromlittlestories littlestories viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl