Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

18:37
18:36
6029 5422
Reposted fromkarmacoma karmacoma
18:36
Bycie razem powinno być rzeczywistością lepszą od bycia samemu, wtedy ma sens. Taki wyższy, głębszy czy może szerszy poziom samotności. Jeśli natomiast bycie z drugą osobą nie jest chociaż trochę lepsze od bycia ze sobą, to nie widzę sensu w kontynuowaniu związku. Jeśli przeszliśmy przez pierwszą fazę docierania się i pojawiają się kryzysy, to mimo wszystko jestem za pracą, wysiłkiem, którego wymaga miłość. Ale trwałość sama w sobie wartością nie jest.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa

February 14 2018

16:45
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabanshe banshe
16:44

January 31 2018

13:23
8381 ffe6 500
Reposted fromteijakool teijakool viablackdrama blackdrama
13:09
13:09
2215 7218

January 13 2018

23:20
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaiguana iguana
23:15
Reposted fromgarstki garstki
23:15
A może ja po prostu nie mam talentu do radości?
— A. Osiecka, Ćma
Reposted fromkwiatywewlosach- kwiatywewlosach- viabanshe banshe

January 01 2018

18:17
2680 3feb
Reposted frompesy pesy viazapachsiana zapachsiana
18:17
8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile viabanshe banshe

December 29 2017

14:29
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
14:29
Reposted fromgarstki garstki vianoticeable noticeable
14:18
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana viaszarakoszula szarakoszula

November 20 2017

17:56
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viamisza misza
17:56
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viabanshe banshe

November 18 2017

22:12
You’ll end up really disappointed if you think people will do for you as you do for them. Not everyone has the same heart as you.
http://twitter.com/goodquoteco (via kushandwizdom)
Reposted fromblutelf blutelf viabeeth beeth

November 16 2017

22:23
3913 46c1 500
Reposted fromSousukeyamasaki Sousukeyamasaki viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl