Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

19:04
6725 88c7
19:01
- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello

June 05 2018

21:20
1627 e904
Reposted fromkattrina kattrina viaoxygenium oxygenium
21:17
7451 b01b 500
Reposted frompstmn pstmn viairmelin irmelin
21:17
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem
21:17
3913 46c1 500

May 16 2018

19:57
Nie chciałam, żeby ktoś widział, jak się kurczę, nawet jeśli działo się to tylko w mojej głowie.
— Patti Smith "Poniedziałkowe dzieci"
Reposted bypodkreslajmnie podkreslajmnie

April 27 2018

13:54
13:54
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
13:53

April 19 2018

20:46
18:16
6118 cd26 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatesknoty tesknoty
18:16
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz

April 14 2018

17:09
0868 3e1a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
17:09
9936 abfc 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
17:09
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan

March 09 2018

14:55
9863 0cb3
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viadestroyed destroyed
14:55
4820 6b0e 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viasevek sevek
14:51
0919 ecbc 500
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator

February 26 2018

19:10
Relax wild one. It’s not your job to be everything everyone needs, and you don’t have to be impressive to be loved. Stop trying so hard. Just show up … and be real with the world. That is enough.
— Brooke Hampton (via onlinecounsellingcollege)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl