Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

17:55
Reposted fromshakeme shakeme viabeeth beeth

February 13 2019

17:30
5405 5d75 500
Reposted fromHanoi Hanoi viaszarakoszula szarakoszula
17:20
Nie módlcie się o łatwe życie. 
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi. 
— John F. Kennedy
Reposted fromlovvie lovvie viamysweetheartt mysweetheartt
17:19
4535 68c4 500
Reposted fromcroiea croiea viababyface babyface

February 06 2019

22:29
Reposted frombluuu bluuu viaoxygenium oxygenium
22:13
4038 6edb 500
21:56
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony vianaturalginger naturalginger

December 25 2018

23:30
23:30
2907 c7be
"The body is living art. Your movement through time and space is art. A painter has brushes. You have your body".
23:30
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
23:29
6449 b7a9 500
Reposted fromhelpfulDeathgod helpfulDeathgod vianoelya noelya

November 06 2018

17:33
Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany. Rozmowy"
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viacudoku cudoku

October 30 2018

22:27
21:01
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viabanshe banshe
21:00
2060 a337
Reposted fromlittlestories littlestories viaoxygenium oxygenium

October 27 2018

14:06
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
Reposted fromblueinsane blueinsane viaimpulsivee impulsivee
14:05
6586 6739 500
Reposted fromtwice twice vialekkaprzesada lekkaprzesada
14:05
6259 8007

shouldibenovel:

meltingflowers:

Death of a Cyborg by Shorra.

I love this—the expectation that it’s an old master and then you look at the subject.
Reposted fromsleepyheathen sleepyheathen

October 09 2018

20:36
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown

September 29 2018

21:29
9868 588a 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viamadda madda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl