Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

20:36
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown

September 29 2018

21:29
9868 588a 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viamadda madda
21:23
5046 354c 500

noise2010:

Pamphlet about the “Sea Concert” (conducted by the Polish artist Edward Krasinski). The pamphlet documents Tadeusz Kantor’s Panoramic Sea Happening, which took place at the Polish seaside town of Osieki in 1967.

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaeazyi eazyi
21:21
Reposted fromshakeme shakeme viainerte inerte
21:11
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viaszarakoszula szarakoszula

September 19 2018

18:34
1214 d927
Reposted fromintrigante intrigante viaszarakoszula szarakoszula
18:32
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
18:25
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoxygenium oxygenium

August 02 2018

21:07
8957 42d0
Reposted fromkniepuder kniepuder viawarkocz warkocz
21:05
4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viabylejaka bylejaka
12:15
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski - "Zbrodnia i kara"
Reposted fromBloodEve BloodEve vialaparisienne laparisienne

July 27 2018

12:38
3055 61b8 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaou ou
12:36
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous
12:36
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viaou ou
12:35
7803 791b
Reposted fromIriss Iriss viaou ou
12:27
4352 f5cd
Reposted fromnyaako nyaako viaou ou

July 26 2018

15:45
0077 d4b6 500
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
15:45
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaiblameyou iblameyou

July 12 2018

20:48
20:21
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl