Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

20:46
18:16
6118 cd26 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatesknoty tesknoty
18:16
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz

April 14 2018

17:09
0868 3e1a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
17:09
9936 abfc 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
17:09
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan

March 09 2018

14:55
9863 0cb3
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viadestroyed destroyed
14:55
4820 6b0e 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viasevek sevek
14:51
0919 ecbc 500
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator

February 26 2018

19:10
Relax wild one. It’s not your job to be everything everyone needs, and you don’t have to be impressive to be loved. Stop trying so hard. Just show up … and be real with the world. That is enough.
— Brooke Hampton (via onlinecounsellingcollege)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
19:03

February 21 2018

18:37
18:36
6029 5422
Reposted fromkarmacoma karmacoma
18:36
Bycie razem powinno być rzeczywistością lepszą od bycia samemu, wtedy ma sens. Taki wyższy, głębszy czy może szerszy poziom samotności. Jeśli natomiast bycie z drugą osobą nie jest chociaż trochę lepsze od bycia ze sobą, to nie widzę sensu w kontynuowaniu związku. Jeśli przeszliśmy przez pierwszą fazę docierania się i pojawiają się kryzysy, to mimo wszystko jestem za pracą, wysiłkiem, którego wymaga miłość. Ale trwałość sama w sobie wartością nie jest.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa

February 14 2018

16:45
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabanshe banshe
16:44

January 31 2018

13:23
8381 ffe6 500
Reposted fromteijakool teijakool viablackdrama blackdrama
13:09
13:09
2215 7218

January 13 2018

23:20
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaiguana iguana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl